Viktig informasjon: Våre bingohaller er nå åpne! Vi følger anbefalingene fra helsemyndighetene, og sørger for at du får et trygt besøk hos oss. Vi gleder oss til å se deg!

Store premier og flere jackpotspill hver dag!

Foreningsinfo

formaal

Informasjon for lag og foreninger som ønsker å bli formål hos QuickBet.

QuickBet og Master Online får stadig henvendelser fra foreninger som ønsker å bli med på bingospillet.  

Det er en forutsetning for i det hele tatt å kunne søke om bingospill at foreningen er godkjent som lotteriverdig forening av Lotteri-og stiftelsestilsynet.

  1. Laget/foreningen må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
  2. Når registreringen er i orden og man har fått tildelt organisasjonsnummer, sendes skjemaet «Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon» til Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde. Søknadsskjema ligger på Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside lottstift.no.
  3. Laget/foreningen det søkes for må ha levert godkjent årsregnskap.
  4. Dersom det ikke er spesielle forhold som Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsker nærmere belyst, så vil foreningen motta «Godkjenning som lotteriverdig organisasjon».  

Godkjenningen koster kr. 1.300,- og blir fakturert fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Etter at foreningen er godkjent som lotteriverdig formål på bingo kan foreningen ta kontakt med QuickBet’s entreprenør Master Online AS, pr post eller e-mail. 

Kopi av godkjenningsbrevet sendes inn for å kunne delta i bingospill på den bingo som ligger i foreningens distrikt/fylke.

Søknad om selve bingospillet er en egen søknad som sendes samlet fra Master Online AS til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. november hvert år. 
Søknader til Master Online AS sendes til postadresse Master Online AS, Postboks 9221 Grønland, 0134 Oslo.

I månedsskiftet august/september sender vi e-post til alle lag og foreninger som spiller bingo hos oss. Brevet vil inneholde et delvis utfylt søknadsskjema om bingo for kommende år. 

I god tid før 15 oktober hvert år, så sender Master Online en fellessøknad om tillatelse til bingospill for kommende år, vedlagt alle enkelt-søknadene fra foreningene for hver bingohall. 
Tillatelsene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet foreligger normalt i løpet av desember.

Det kan søkes om et bingoarrangement pr kalenderår. Minimum 15% av overskuddet fra hovedspill skal tilfalle lag/foreninger.

Fra sidespill skal lag/foreninger motta 30% av overskuddet.

Gjeldende lover og regler ligger på Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.no.

Foreningen har ikke praktiske oppgaver knyttet til avvikling av bingospillet.  QuickBet AS  og Master Online AS tar ansvar for husleie, lønn, driftskostnader etc. og fører regnskap for spillet

Lotteritilsynet krever regnskap og rapport pr. halvår.

Master Online AS betaler ut foreningenes  formålsandel 4 ganger pr år. Det utbetales formålsandel for 1. kvartal ca. 15. april, andel for 2. kvartal utbetales ca. 1. september, andel for 3. kvartal blir utbetalt ca. 15. oktober og andel for 4. kvartal utbetales ca 15. februar i påfølgende år. Utbetalingstidspunktene henger sammen med pålagt rapport og regnskap til lotteritilsynet.

Quick Bet © 2019